Польские библиотечные собраниа рубежа XIiX–XX вв. в Сибири

  1. Tatyana Nedeluk

Abstract

 

Polskie zbiory biblioteczne na przełomie XIX–XX w. na Syberii

W artykule omówiona została liczebność i skład zbiorów bibliotecznych utworzonych przez Polaków w miejscowościach Syberii w drugiej połowie XIX–początku ХХ w. Analizie poddano informacje o zbiorach książkowych w miastach i wioskach Syberii. Sformułowano też wnioski odnośnie do specyfiki kręgów czytelniczych syberyjskich Polaków.


Polish libraries at the turn of the 20th century in Siberia

In the article the author discusses the size and composition of libraries build up by Poles in Siberia in the second half of the 19th and the early 20th century. She analyses information about book collections in Siberian towns and villages. In addition, she formulates conclusions concerning the specificity of readership among Siberian Poles.

 

Download article

This article

Wrocławskie Studia Wschodnie

21, 2017

Pages from 185 to 194

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout