Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Kurata o. Kandyda Zielonki sprawozdanie o kościele w Orenburgu w Rosji z roku 1850

  1. Eugeniusz Niebelski

Abstract

Курат отец-доминиканец Кандид Зеленка. Отчето костеле в Оренбурге в России в 40 гг. XIX в.

Текст представляет собой научное издание документа авторства доминиканца Михала Зеленки — одной из самых интересных и выдающихся личностей католической церкви в Литве и России в период после раздела Польши, ссыльного и основателя костела и при­ходской общности в Оренбурге на Урале.
Документ был создан в 1850 г. и он является отчетом, содержащим описание костела, его функционирование и основную информацию о приходской общности.


Fr Kandyd Zielonko’s curacy. A report on the Church in Orenburg, Russia, in the 1840s

The paper is a scholarly edition of a document compiled by the Dominican Michał Zielonko — one of the most interesting and most distinguished figures of the Catholic Church in Lithuania and Russia in the post-partition period, an exile and founder of a church and parish community in Orenburg on the Ural.
The document was compiled in 1850 and is a report describing the church, its functioning as well as the basic information about the parish com

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Wrocławskie Studia Wschodnie

21, 2017

Strony od 163 do 176

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy