Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Spory wokół „ Roku Polski w Rosji” i „ Roku Rosji w Polsce” (o związkach kultury z polityką)

  1. Iwona Kabzińska

Abstract

Споры вокруг „Года Польши в России” и „Года России в Польше” (о связях культуры с политикой)
 
Статья представляет собой анализ одного из аспектов кризиса в польско-русских отношениях, возникшего во втором десятилетии XXI в. Поводом для представления культурного масштаба этого вопроса стал отказ от проведения культурных мероприятий, запланированных раньше на 2015 год в рамках „Года Польши в России” и „Года России в Польше”. В статье были представлены как причины отмены обоих мероприятий, так исложные последствия, вызванные этим фактом.
Перевел Ежи Россеник


Disputes over the “Poland Year in Russia”and “Russia Year in Poland” (on the links between culture and politics)

The article is an analysis of one of the aspects of the crisis in Polish-Russian relations in the 2010s. The analysis of this cultural dimension of the issue was prompted by the cancellation of events within the “Poland Year in Russia” and “Russia Year in Poland” framework planned for 2015. The author presents both the circumstances surrounding the cancellation of the two events and its complex repercussions.
Translated by Anna Kijak

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Wrocławskie Studia Wschodnie

20, 2016

Strony od 127 do 152

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy