Документы Государственного архива Брестской области как источники по истории Польши периода между Первой и Второй мировыми войнами

  1. Aleksandr Wabiszczewicz

Abstract

Dokumenty Archiwum Państwowego Obwodu Brzeskiego jako źródła historii Polski okresu między I i II wojną światową

Autor prześledził główne etapy dziejów Archiwum Państwowego Obwodu Brzeskiego w Brześciu od 1940r. do początku ХХI w. Zwrócił uwagę na znaczne straty w dokumentacji archiwalnej w latach 1941–1944 w okresie niemieckiej okupacji, jak również podkreślił ogromny wysiłek na rzecz systematyzacji, opracowania techniczno-naukowego ocalałych materiałów w powojennych dziesięcioleciach, znaczenie częściowego odtajniania dokumentów w latach 1955–1958, 1988–1991i w okresie postradzieckim. W trakcie analizy najważniejszych zasobów dokonał oceny stopnia zachowania przechowywanych w archiwum dokumentów organów władzy państwowej i samorządów, instytucji, partii politycznych i organizacji społecznych nie tylko województwa poleskiego, powiatu baranowickiego i województwa nowogródzkiego, ale i innych województw i powiatów międzywojennej Polski.
Przetłumaczył Jerzy Rossienik


Documents from the State Archives of the Brest Provinceas sources for the study of the history of Poland between the First and the Second World Wars


The author has followed the main stages in the history of the State Archives of the Brest Province in Brest, from 1940 to the early 21st century. He points to considerable losses in archive documents for 1941–1944 during the German occupation, and stresses the huge effort made to systematise and carry out a technical-scholarly analysis of the surviving documents over the post-war decades as well as the significance of partial declassification of the documents in 1955–1958, 1988–1991 and the post-Soviet period. When examining the most important items, the author assessed the condition of documents kept in the Archives and concerning the central and regional governments, institutions, political parties and social organisations, not only in the Polesie Province, Baranovichi District and Navahrudak Province, but also in other provinces and districts of inter-war Poland.
Translated by Anna Kijak

Download article

This article

Wrocławskie Studia Wschodnie

17, 2013

Pages from 265 to 273

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout