Rada Redakcyjna

 

Władimir Barysznikow (Sanktperesburski Uniwersytet Państwowy, Sankt Petersburg, Rosja)

Wiesław Caban (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, Polska)

Jan Malicki (Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, Polska)

Ołeksy Suchyj (Politechnika Lwowska, Lwów, Ukraina)

Aleksander Wabiszczewicz (Brzeski Uniwersytet Państwowy, Brześć, Białoruś)

Zbigniew Wójcik (Warszawa, Polska)

 

 

 

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout