Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Recenzenci

Wiktor N. Borisenko (Petersburg)

Wiesław Caban (Kielce)

Edward Czapiewski (Wrocław)

Joanna Dufrat (Wrocław)

Albin Głowacki (Łódź)

Grzegorz Hryciuk (Wrocław)

Paweł Jaworski (Wrocław)

Maria Kalczyńska

Krzysztof Kawalec (Wrocław)

Janusz Kupczak (Wrocław)

Jan Malicki (Warszawa)

Maciej Mróz

Jerzy Leszek Olszewski

Bronisław Pasierb (Wrocław)

Franciszek M. Rosiński OFM (Wrocław)

Jarosław Syrnyk (Wrocław)

Wiktoria Śliwowska (Warszawa)

Elżbieta Trela-Mazur

Zbigniew Wójcik (Warszawa)

Rościsław Żerelik (Wrocław)

 

 

Procedura recenzowania: 

Redaktor naczelny dokonuje wstępnej oceny tekstów proponowanych, kierując się zgodnością podjętej przez autorów problematyki z profilem tematycznym pisma, a także biorąc pod uwagę przestrzeganie w nadesłanych artykułach ogólnych zasad merytorycznych, formalnych i językowo-stylistycznych obowiązujących w rozprawach naukowych. Zakwalifikowane teksty są oddawane do oceny członkom zespołu Recenzentów (samodzielni pracownicy naukowi) współpracującym z czasopismem. Oceniane teksty są na użytek Recenzentów anonimizowane. Przy kierowaniu tekstów do recenzji stosowana jest zasada niewysyłania ich do Recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzą Autorzy. W przypadku gdy opinia jest pozytywna, lecz recenzent sugeruje poprawki, autor zobowiązany jest do ustosunkowania się do sformułowanych uwag i ewentualne uwzględnienie ich w skorygowanej redakcji tekstu. Autorzy ustosunkowują się do uwag Recenzentów w określonym terminie. Po zakończeniu tej procedury Komitet Redakcyjny w porozumieniu z członkami Rady Naukowej podejmuje ostateczną decyzję co do zawartości numeru „Wrocławskich Studiów Wschodnich”.

 

Formularz recenzji do pobrania:

wersja polska

wersja rosyjska

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy