Dla Autorów

Do nadsyłania tekstów zapraszamy historyków, historyków nauki, etnologów i politologów oraz przedstawicieli pokrewnych dyscyplin humanistycznych. Publikacje umieszczane są w czterech działach: artykuły, miscellanea, recenzje, kronika. W dziele artykuły staramy się uwzględniać rozprawy naukowe (polsko– i obcojęzyczne) wiążące się z tzw. historyczno-społeczną tematyką wschodnią oraz jej kontekstami i pograniczami, sprawy polskiego dziedzictwa na Wschodzie. Przyjmowane są jedynie teksty oryginalne, wcześniej niepublikowane, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii recenzenta wybranego przez redakcję. Zgodnie z przyjętymi zasadami nie zamieszczamy w artykułach materiału ilustracyjnego, np. zdjęć, rysunków, map itp.

Objętość nadsyłanych tekstów nie powinna przekraczać 20 stron (w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne są jednak pewne odstępstwa od tej zasady) znormalizowanego wydruku (czcionka Times New Roman „12” z odstępem 1.5 wiersza), w dziale „Recenzje" i „Kronika” – około 5 stron.

Prosimy o przysyłanie 1 komputerowego wydruku tekstu wraz z zapisem na płycie CD pod adresem: Redakcja „Wrocławskich Studiów Wschodnich”, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 50/51, 50-139 Wrocław.

Autorzy artykułów zobowiązani są do dołączenia na osobnej stronie streszczenia w języku polskim wraz z nagłówkiem zawierającym imię i nazwisko autora oraz tytuł artykułu. Przekazując tekst do redakcji należy dostarczyć również informacje dotyczące samego autora: jego tytułu naukowego, zainteresowań, miejsca pracy, adresu do korespondencji oraz e-mail.

W przypadku dostarczenia tekstu, który nie spełnia wymogów formalnych, redakcja zwraca się do autora z prośbą o dokonanie stosownych poprawek i uzgodnienie jego formalnego kształtu (np. sposobu opracowania odsyłaczy) z normami obowiązującymi we „Wrocławskich Studiach Wschodnich”

Autorom publikującym na łamach „Wrocławskich Studiów Wschodnich” nie są wypłacane honoraria, otrzymują oni natomiast po jednym egzemplarzu rocznika, w którym znajduje się ich artykuł.

Materiałów nieprzyjętych do druku redakcja nie zwraca.

 

 

 

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy