Articles

Franciszek Nowiński

Articles

Elita słowianofilów rosyjskich wobec decyzji kongresu berlińskiego

AbstractDownload article

Polacy na Uniwersytecie Petersburskim przed powstaniem styczniowym

AbstractDownload article

Rosja wobec losów narodów słowiańskich w czasie kryzysu bałkańskiego 1875– 1878

AbstractDownload article

„Koriennyje narody Sibiri w trudach polskich issledowatielej. Pamjati Edwarda Piekar­skogo (1858–1943). Matieriały Mieżdunarodnoj naucznoj konfieriencii Sankt-Pie­tierburg, 25–26 sientjabria 2014 g.”

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout