Articles

Franciszek M. Rosiński

Articles

Go to page: 12 > >>

Pieniądze i bogactwo w czasach biblijnych

Download article

Wieści o zagrożeniu mongolskim

AbstractDownload article

Benedykt Polak — największy polski podróżnik w średniowieczu

AbstractDownload article

Czy wszechświat miał początek?

Download article

Góry w ujęciu biblijnym

AbstractDownload article

Obyczajowość kobieca w dawnym Izraelu

Download article

Apokaliptyczne scenariusze końca świata

Download article

Antropologia biblijna ciała i cielesności

Download article

Funkcja mitu, opowiadania i bajki w kulturze krajowców Melanezji

Download article

Transcendentalny aspekt masek na Melanezji

Download article

Recenzja: W poszukiwaniu polskich grobów w Japonii, red. Ewa Pałasz-Rutkowska, red. wersji japońskiej Inaba Chiharu, red. wersji angielskiej Thaddeus Marecki, Warszawa 2010, ss. 258

Download article

„Opolski Rocznik Muzealny” XVIII, cz. 1. Muzeum w  Opolu 1900–2010, red. Urszula Zajączkowska, Opole 2011, ss. 209; cz. 2.  Elżbieta Dworzak, Małgorzata Goc, Pochodzenie terytorialne ludności napływowej i geografia powojennych osiedleń na wsi opolskiej. Zestawienie danych źródłowych z  zachowanych rejestrów osiedlonych i  protokołów przekazania gospodarstw, Opole 2011, ss. 493

Download article

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout