Articles

Piotr Cichoracki

Articles

Memoriał narodowościowy wojewody poleskiego Wacława Kostka-Biernackiego z 8 września 1934 r.

AbstractDownload article

Stosunki ukraińsko-białoruskie w ruchu komunistycznym na Polesiu w okresie międzywojennym

AbstractDownload article

Nowa białoruska synteza dziejów ziem północno-wschodnich II Rzeczypospolitej?

AbstractDownload article

Recenzja: Briest w 1919–1939 gg: dokumienty i matieriały, wybór A.G. Karapuzowa, I.Z. Jelenskaja, A.B. T ieriebuń, Briest 2009, ss. 308

Download article

A.N. Swiryd, Uniatskaja cerkow′ w Zapadnoj Biełarusi (1921–1939 gg.), Briestskij Gosudarstwiennyj Uniwiersitiet imieni A. S. Puszkina, Briest 2012, ss. 218

Download article

II Konferencja Naukowa Polska–Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne 2.0, Poznań 4 grudnia 2014

Download article

Międzynarodowa konferencja Wrzesień 1939 r. w tradycji historycznej i ustnej historii, Mińsk 26–27 września 2014

Download article

Laureaci nagrody „Przeglądu Wschodniego” 1993–2013

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout