Articles

Tomasz Dudek

Articles

Ruch konserwatywny wobec kwestii ukraińskiej w końcowym okresie rządów namiestnika Andrzeja hr. Potockiego (1906–1908)

AbstractDownload article

Od pierwszych demokratycznych wyborów do Rady Państwa do upadku namiestnika Michała Bobrzyńskiego. Konserwatyści wobec kwestii ukraińskiej w Galicji w latach 1911– 1913

AbstractDownload article

Rcenzja: Jacek Pietrzak, Polscy uchodźcy na Bliskim Wschodzie w latach drugiej wojny światowej. Ośrodki — instytucje — organizacje, Łódź 2012, ss. 572

Download article

Recenzja: Norman Davies, Szlak Nadziei. Armia Andersa. Marsz przez trzy kontynenty

Download article

Artur Bata, „W cieniu Tryzuba”

Download article

Andrzej B. Pernal, Rzeczpospolita Obojga Narodów a Ukraina. Stosunki dyplomatyczne w latach 1648–1659, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, ss. 392

Download article

Recenzja: Marek Koprowski, Inna Ukraina: Zakarpacie — tu się zaczyna i kończy Europa

Download article

Recenzja: Kazimierz Krajewski, Na straconych posterunkach. Armia Krajowa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout