Articles

Jacek Legieć

Articles

Wyżywienie żołnierzy armii rosyjskiej na przełomie XIX i XX wieku

AbstractDownload article

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „ Польские ссыльные в Си- бири во второй половине XVIII– начале XX века в восприятии российской администрации, переселенцев и коренных народов Сибири”, Omsk 25– 27 maja 2015

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout