Articles

Wojciech Marciniak

Articles

Organizacja transportów repatriacyjnych z głębi Związku Radzieckiego do Polski w 1946 r.

AbstractDownload article

„Na gościnnej ziemi radzieckiej”. Obraz zsyłki ludności polskiej w ZSRR w dokumentach Związku Patriotów Polskich

AbstractDownload article

Dwa raporty ambasadora Henryka Raabego o obywatelach polskich represjonowanych w ZSRR (1943–1946)

AbstractDownload article

Recenzja: Marek Kornat, Wacław Grzybowski. Ambasador w Moskwie (1936–1939). Biografia polityczna

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout