Articles

Irina N. Nikulina

Articles

Polscy zesłańcy polityczni na Ałtaju w XIX wieku

AbstractDownload article

Kościół i duchowieństwo katolickie w Kraju Ałtajskim (XIX–lata 30. XX w.)

AbstractDownload article

Polscy zesłańcy w Ust ʹ-Kamienogorsku w drugiej połowie XIX w.

AbstractDownload article

Источники по истории польской политической ссылки на Алтай в XIX в. ( 20-е–первая половина 90- х гг.)

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout