Articles

Tomasz Skrzyński

Articles

Nieznane listy dotyczące Fundacji Pelagii Russanowskiej z Biblioteki Polskiej w Paryżu

AbstractDownload article

Recenzja: Polacy w nauce, gospodarce i administracji na Syberii w XIX i na początku XX wieku. Z prac Ośrodka Badań Wschodnich Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, pod red. A. Kuczyńskiego, Wrocław 2007

Download article

Recenzja: Aleksandra Kijak, Odkrywca innej Syberii i Dalekiego Wschodu. O prozie Wacława Sieroszewskiego

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout