Articles

Mieczysław Wieliczko

Articles

Prace Biura Dokumentów Armii Polskiej na Obczyźnie w latach 1941–1944

AbstractDownload article

Recenzja: Kresowa księga sprawiedliwych 1939–1945. O Ukraińcach ratujących Polaków poddanych eksterminacji przez OUN i UPA. Opracował Romuald Niedziełko, Warszawa 2007

Download article

Recenzja: Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa. 1 IX 1939–5 II 1946, zebrali Grzegorz Mazur, Jerzy Skwara, Jerzy Węgierski, Katowice 2007

Download article

Informacja sprawozdawcza z Conference of the Commission Internationale d’Histoire et d’Etude du Christianisme (CIHEC) w Lublinie i Lwowie 6–10 września 2007 r. na temat: Przestrzeń religijna w Europie Środkowo-Wschodniej pomiędzy Wschodem a Zachodem [Religious Space of East-Central Europe – Open to the East and the West]

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout