Articles

Rościsław Żerelik

Articles

Już dwudziesty tom „ Wrocławskich Studiów Wschodnich”

Download article

Jeszcze o łemkowskich bieżeńcach z I wojny światowej. Glosa do artykułu Bogdana Horbala, Łemkowie w Rosji 1915–1919 na tle exodusu rusofilskiej ludności Galicji i ruchu karpatoruskiego, „Wrocławskie Studia Wschodnie”, 11 (2007)

AbstractDownload article

W służbie Uniwersytetowi i społeczeństwu. Jubileusz osiemdziesięciolecia urodzin Profesora Krystyna Jakuba Matwijowskiego

Download article

Recenzja: Maciej Mróz, Z dziejów rosyjskiego katolicyzmu. Kościół greckokatolicki w Rosji w latach 1907–2007, Toruń 2008

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout