Articles

Małgorzata Ruchniewicz

Articles

Go to page: 12 > >>

Wspomnienia sybiraków

Download article

Wspomnienia sybiraków. Bibliografia komentowana zbiorów Archiwum Naukowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu (część VIII)

Download article

Wspomnienia Sybiraków. Bibliografia komentowana zbiorów Archiwum Naukowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu (część V)

Download article

Wspomnienia sybiraków. Bibliografia komentowana zbiorów Archiwum Naukowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu (część VII )

Download article

Wspomnienia sybiraków. Bibliografia komentowana zbiorów Archiwum Naukowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu (część I X)

Download article

Wspomnienia sybiraków. Bibliografia komentowana zbiorów Archiwum Naukowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu1 (część X)

Download article

Nowa białoruska synteza dziejów ziem północno-wschodnich II Rzeczypospolitej?

AbstractDownload article

Niemiecka historiografia o miastach na pograniczu polsko-białoruskim i polsko-ukraińskim w XX w. Recenzja: Felix Ackermann, Palimpsest Grodno. Nationalisierung, Nivellierung und Sowjetisierung mitteleuropäischen Stadt 1919–1991, Wiessbaden 2010, ss. 372; Christoph Mick, Kriegserfahrungen in einer multiethnischen Stadt: Lemberg 1914–1947, Wiessbaden 2010, ss. 632

Download article

Historiografia niemiecka wobec Wołynia w 1943 ro ku i stosunków polsko-ukraińskich w latach II wojny światowej (badania ostatnich dwóch dekad)

AbstractDownload article

Wspomnienia sybiraków. Zbiór tekstów źródłowych

Download article

Wspomnienia sybiraków Bibliografia komentowana zbiorów Archiwum Naukowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu (część XI, ostatnia)

Download article

Recenzja: Anna Engelking, Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe UMK Toruń 2012, ss. 844 (seria Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej)

Download article

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout