Wrocławskie Studia Wschodnie, 20, 2016, ss.332

Artykuły

Strony redakcyjne i spis treści

Już dwudziesty tom „ Wrocławskich Studiów Wschodnich”

Catherine II: the head of the Orthodox church

Abstract

Działalność gospodarcza uczestników powstania styczniowego i ich potomków na Syberii

Abstract

Russian charitable practice as a part of the history of everyday life: On the question of research methods

Abstract

Polska — Ukraina — Rosja Radziecka, zderzenie strategii bezpieczeństwa regionalnego w latach 1918– 1921

Abstract

Profesorowie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919–1939

Abstract

Zarys działalności Zarządu Obwodowego Związku Patriotów Polskich w Stanisławowie ( 1945–1946)

Abstract

Spory wokół „ Roku Polski w Rosji” i „ Roku Rosji w Polsce” ( o związkach kultury z polityką)

Abstract

Miscellanea

Stosunki ukraińsko- białoruskie w ruchu komunistycznym na Polesiu w okresie międzywojennym

Abstract

Dwa raporty ambasadora Henryka Raabego o obywatelach polskich represjonowanych w ZSRR ( 1943–1946)

Abstract

„Biblioteka Polsko-Syberyjska”

Abstract

Nowa białoruska synteza dziejów ziem północno-wschodnich II Rzeczypospolitej?

Abstract

Antoni Łomnicki (1881–1941)

Abstract

Ksiądz dr Władysław Komornicki

Abstract

„Na wpół kpiarski, na wpół opętany jakąś myślą…” Dziewięć wcieleń Tadeusza Boya-Żeleńskiego

Abstract

Roman Rencki (1867–1941)

Abstract

Recenzje

Recenzja: Eugeniusz Niebelski, Wobec roku 1863. Księża w powstaniu styczniowym i ich losy

Recenzja: Марфа И. Бровченко, Восточная Сибирь в изучении и описании польских исследователей (вторая половинаXIX–начало XX вв.

Recenzja: Болеслав Шостакович, Феномен польско-сибирской истории (XVII в.–1917 г.). Основные аспекты современных научных трактовок, результатов и задач дальнейшей разработки темы

Recenzja: Marek Kornat, Wacław Grzybowski. Ambasador w Moskwie (1936–1939). Biografia polityczna

Recenzja: Norman Davies, Szlak Nadziei. Armia Andersa. Marsz przez trzy kontynenty

Kronika

W służbie Uniwersytetowi i społeczeństwu. Jubileusz osiemdziesięciolecia urodzin Profesora Krystyna Jakuba Matwijowskiego

Bronisław Piłsudski (1866–1918) — niezwykły brat Marszałka

Obchody 3 maja na Syberii w roku 2016

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy