Wrocławskie Studia Wschodnie, 22, 2018, ss.332

Artykuły

Strony redakcyjne i spis treści

Zarys historii wizualnej siedemnastowiecznego Smoleńska

Abstract

Japońska linia rodu Piłsudskich. Część I. Chuhsamma oraz jej rodzina na Sachalinie

Abstract

Репатрианты-андерсовцы в Иркутской ссылке

Abstract

Na wschodzie biją dzwony

Abstract

Wybrane dziedziny aktywności Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce w latach 1919–1921 ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu wojny polsko-bolszewickiej

Abstract

Relacje Polonii harbińskiej z ludnością chińską w latach 1932–1937

Abstract

Czy mówienie o „wygaszeniu” zainteresowania badaczy Polakami w przestrzeni poradzieckiej jest uzasadnione?

Abstract

Miscellanea

Gustaw Zieliński, jakiego nie znamy: „największy nieprzyjaciel interesów” — dziedzic Skępego (epizod z biografii)

Abstract

Litwa i Litwini w pracach historyka Michaiła Kojałowicza (1828–1891)

Abstract

Деятельность поляков-членов Троицкосавско-Кяхтинского Отделения Русского географического общества по изучению монгольских на- родов

Abstract

Artykuły

Польская тема на страницах «Сибирской ссылки»

Abstract

Депортация польских граждан на Европейский Север СССР как компонент национальной политики

Abstract

Miscellanea

Seria wydawnicza: Kresy w Polskich Pamiętnikach i Listach 1795–1918 — omówienie

Abstract

Historiografia niemiecka wobec Wołynia w 1943 ro ku i stosunków polsko-ukraińskich w latach II wojny światowej (badania ostatnich dwóch dekad)

Abstract

Skalpel, trzy tysiące położnych i wschodnie dywany

Abstract

Artykuły

Tadeusz Ostrowski

Abstract

Recenzje

Sergiusz Leończyk, Polskie osadnictwo wiejskie w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, Kulturalno-Narodowa Organizacja Społeczna „Polonia” Republiki Chakasja, Warszawa 2017, ss. 315 plus 6 nlb stron ilustracji, 3 mapy na okładkach wewnętrznych i 5 stron reklamowych

Artykuły

Fundamentalne dzieło o złotych latach polonistyki lwowskiej Mariusz Chrostek, Złote lata polonistyki lwowskiej (1919–1939), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, ss. 636.

Recenzje

Władysław Masiarz, Wierszyna. Polska wieś na Syberii Wschodniej 1910–2010. Z dziejów dobrowolnej migracji chłopów polskich na Syberię na przełomie XIX i XX wieku, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2016, ss. 432

Dziewczyny z Syberii — Polki z charakteru Anna Herbich, Dziewczyny z Syberii. Seria: Prawdziwe historie, Wydawnictwo Znak Horyzont, Kraków 2015, s. 299, 2 nlb

Artykuły

Albin Głowacki, Na pomoc zesłańczej edukacji. Działalność wydawnicza Komitetu do Spraw Dzieci Polskich w ZSRR (1943–1946), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ss. 507

Recenzje

W kręgu tradycji kulturowych środkowo-wschodniej Europy. Tom poświęcony pamięci prof. Edwarda M. Pietraszka, red. M. Trojan, Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, ss. 278

Kronika

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polscy odkrywcy, badacze, eksploratorzy Syberii oraz Azji Środkowej (XIX–początek XX wieku)”, Pułtusk 2017

Międzynarodowa konferencja pt.: „Dni, które wstrząsnęły światem? Rewolucje w Imperium Rosyjskim w 1917 ro ku (przebieg, konsekwencje, pamięć)”, Wrocław, 30 listopada–1 grudnia 2017 roku

Jubileusz osiemdziesięciolecia urodzin prof. dr. hab. Sławoja Szynkiewicza

Pamięć o Bronisławie Piłsudskim. Odsłonięcie posągu polskiego etnografa w Żorach

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy