Wrocławskie Studia Wschodnie, 20, 2016, ss.332

Artykuły

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Już dwudziesty tom „ Wrocławskich Studiów Wschodnich”

Pobierz artykułPobierz artykuł

Catherine II: the head of the Orthodox church

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Działalność gospodarcza uczestników powstania styczniowego i ich potomków na Syberii

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Russian charitable practice as a part of the history of everyday life: On the question of research methods

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Polska — Ukraina — Rosja Radziecka, zderzenie strategii bezpieczeństwa regionalnego w latach 1918– 1921

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Profesorowie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919–1939

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Zarys działalności Zarządu Obwodowego Związku Patriotów Polskich w Stanisławowie (1945–1946)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Spory wokół „ Roku Polski w Rosji” i „ Roku Rosji w Polsce” (o związkach kultury z polityką)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Miscellanea

Stosunki ukraińsko-białoruskie w ruchu komunistycznym na Polesiu w okresie międzywojennym

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Dwa raporty ambasadora Henryka Raabego o obywatelach polskich represjonowanych w ZSRR (1943–1946)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

„Biblioteka Polsko-Syberyjska”

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Nowa białoruska synteza dziejów ziem północno-wschodnich II Rzeczypospolitej?

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Antoni Łomnicki (1881–1941)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ksiądz dr Władysław Komornicki

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

„Na wpół kpiarski, na wpół opętany jakąś myślą…” Dziewięć wcieleń Tadeusza Boya-Żeleńskiego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Roman Rencki (1867–1941)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Recenzje

Recenzja: Eugeniusz Niebelski, Wobec roku 1863. Księża w powstaniu styczniowym i ich losy

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Марфа И. Бровченко, Восточная Сибирь в изучении и описании польских исследователей (вторая половинаXIX–начало XX вв.

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Болеслав Шостакович, Феномен польско-сибирской истории (XVII в.–1917 г.). Основные аспекты современных научных трактовок, результатов и задач дальнейшей разработки темы

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Marek Kornat, Wacław Grzybowski. Ambasador w Moskwie (1936–1939). Biografia polityczna

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Norman Davies, Szlak Nadziei. Armia Andersa. Marsz przez trzy kontynenty

Pobierz artykułPobierz artykuł

Kronika

W służbie Uniwersytetowi i społeczeństwu. Jubileusz osiemdziesięciolecia urodzin Profesora Krystyna Jakuba Matwijowskiego

Pobierz artykułPobierz artykuł

Bronisław Piłsudski (1866–1918) — niezwykły brat Marszałka

Pobierz artykułPobierz artykuł

Obchody 3 maja na Syberii w roku 2016

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy