Wrocławskie Studia Wschodnie, 20, 2016, ss.332

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Już dwudziesty tom „ Wrocławskich Studiów Wschodnich”

Download articleDownload article

Catherine II: the head of the Orthodox church

AbstractDownload articleDownload article

Działalność gospodarcza uczestników powstania styczniowego i ich potomków na Syberii

AbstractDownload articleDownload article

Russian charitable practice as a part of the history of everyday life: On the question of research methods

AbstractDownload articleDownload article

Polska — Ukraina — Rosja Radziecka, zderzenie strategii bezpieczeństwa regionalnego w latach 1918– 1921

AbstractDownload articleDownload article

Profesorowie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919–1939

AbstractDownload articleDownload article

Zarys działalności Zarządu Obwodowego Związku Patriotów Polskich w Stanisławowie (1945–1946)

AbstractDownload articleDownload article

Spory wokół „ Roku Polski w Rosji” i „ Roku Rosji w Polsce” (o związkach kultury z polityką)

AbstractDownload articleDownload article

Stosunki ukraińsko-białoruskie w ruchu komunistycznym na Polesiu w okresie międzywojennym

AbstractDownload articleDownload article

Dwa raporty ambasadora Henryka Raabego o obywatelach polskich represjonowanych w ZSRR (1943–1946)

AbstractDownload articleDownload article

„Biblioteka Polsko-Syberyjska”

AbstractDownload articleDownload article

Nowa białoruska synteza dziejów ziem północno-wschodnich II Rzeczypospolitej?

AbstractDownload articleDownload article

Antoni Łomnicki (1881–1941)

AbstractDownload articleDownload article

Ksiądz dr Władysław Komornicki

AbstractDownload articleDownload article

„Na wpół kpiarski, na wpół opętany jakąś myślą…” Dziewięć wcieleń Tadeusza Boya-Żeleńskiego

AbstractDownload articleDownload article

Roman Rencki (1867–1941)

AbstractDownload articleDownload article

Recenzja: Eugeniusz Niebelski, Wobec roku 1863. Księża w powstaniu styczniowym i ich losy

Download articleDownload article

Recenzja: Марфа И. Бровченко, Восточная Сибирь в изучении и описании польских исследователей (вторая половинаXIX–начало XX вв.

Download articleDownload article

Recenzja: Болеслав Шостакович, Феномен польско-сибирской истории (XVII в.–1917 г.). Основные аспекты современных научных трактовок, результатов и задач дальнейшей разработки темы

Download articleDownload article

Recenzja: Marek Kornat, Wacław Grzybowski. Ambasador w Moskwie (1936–1939). Biografia polityczna

Download articleDownload article

Recenzja: Norman Davies, Szlak Nadziei. Armia Andersa. Marsz przez trzy kontynenty

Download articleDownload article

W służbie Uniwersytetowi i społeczeństwu. Jubileusz osiemdziesięciolecia urodzin Profesora Krystyna Jakuba Matwijowskiego

Download articleDownload article

Bronisław Piłsudski (1866–1918) — niezwykły brat Marszałka

Download articleDownload article

Obchody 3 maja na Syberii w roku 2016

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout