Wrocławskie Studia Wschodnie, 17, 2013, ss.328

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Unia horodelska w 600. rocznicę. 1413–2013

AbstractDownload articleDownload article

Polska Bronisława Piłsudskiego i Japonia

AbstractDownload articleDownload article

Polacy na Uniwersytecie Petersburskim przed powstaniem styczniowym

AbstractDownload articleDownload article

Polacy w Harbinie w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie

AbstractDownload articleDownload article

Wybory parlamentarne w okręgu lwowskim w 1938 roku

AbstractDownload articleDownload article

Hациональный аспект деятельности католической церкви византийско- славянского обряда в Западной Беларуси ( 1923–1939)

AbstractDownload articleDownload article

„Na gościnnej ziemi radzieckiej”. Obraz zsyłki ludności polskiej w ZSRR w dokumentach Związku Patriotów Polskich

AbstractDownload articleDownload article

Hugona Kołłątaja i Juliana Ursyna Niemcewicza relacje z podróży przez miasta i miasteczka wołyńskie

AbstractDownload articleDownload article

Ostatnie publikacje w Omsku na temat polskiej zsyłki na Syberię Zachodnią w XIX wieku

AbstractDownload articleDownload article

Polscy badacze Azji Środkowej

AbstractDownload articleDownload article

Судьбы бывших членов КПЗБ после сентября 1939 года: Юлиан Сакович — путь от коммуниста до белорусского националиста

AbstractDownload articleDownload article

Wspomnienia sybiraków. Bibliografia komentowana zbiorów Archiwum Naukowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu1 (część X)

Download articleDownload article

Документы Государственного архива Брестской области как источники по истории Польши периода между Первой и Второй мировыми войнами

AbstractDownload articleDownload article

Ernest Komoński, W  obronie przed Ukraińcami. Działania Polaków na Wołyniu i  w Galicji Wschodniej w  latach 1943–1944 wobec polityki eksterminacyjnej nacjonalistów ukraińskich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 488

Download articleDownload article

Stefania Skowron- Markowska, Z  Oksfordu na Syberię. Dziedzictwo naukowe Marii Antoniny Czaplickiej, Oficyna Wydawnicza „ Biblioteka Zesłańca”, Wrocław 2012, ss. 296

Download articleDownload article

„Opolski Rocznik Muzealny” XVIII, cz. 1. Muzeum w  Opolu 1900–2010, red. Urszula Zajączkowska, Opole 2011, ss. 209; cz. 2.  Elżbieta Dworzak, Małgorzata Goc, Pochodzenie terytorialne ludności napływowej i geografia powojennych osiedleń na wsi opolskiej. Zestawienie danych źródłowych z  zachowanych rejestrów osiedlonych i  protokołów przekazania gospodarstw, Opole 2011, ss. 493

Download articleDownload article

K 150-letiju Janwarskogo wosstanija w  Polsze: polskije ssylnyje w  Nowgorodskoj gubierni. Sbornik matieriałow naucznoj konfieriencyi, red. B. N. Kowalow, Wielikij Nowgorod 2013, il., ss. 193

Download articleDownload article

Bartosz Jastrzębski, Jędrzej Morawiecki, Krasnojarsk zero, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2012, ss. 353

Download articleDownload article

„Rocznik Tomaszowski” 2013, nr 1 ( 2), Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera, Tomaszów Lubelski 2013, ss. 303

Download articleDownload article

Grzegorz Pełczyński, Ewangelikalizm w  Rosji (XIX–XX wiek), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2012, ss. 261

Download articleDownload article

Zawstydzona mądrość. Prace ofiarowane Ojcu Profesorowi Franciszkowi Rosińskiemu OFM, red. Małgorzata Łoboz, Alan Tomasz Brzyski OFM, Franciszkańskie Wydawnictwo św. Antoniego, Wrocław 2013, ss. 583

Download articleDownload article

Recenzja: Ewa Rogalewska, Getto białostockie. Doświadczenie Zagłady — świadectwa literatury i życia, Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku, Białystok 2013, ss. 320

Download article

A.N. Swiryd, Uniatskaja cerkow′ w Zapadnoj Biełarusi (1921–1939 gg.), Briestskij Gosudarstwiennyj Uniwiersitiet imieni A. S. Puszkina, Briest 2012, ss. 218

Download articleDownload article

Kresowianie na Śląsku Opolskim, red. Maria Kalczyńska, przy współpracy Krystyny Rostockiej i Elżbiety Treli- Mazur, Politechnika Opolska, „ Studia i Materiały”, z. 284, Opole 2011, ss. 391

Download articleDownload article

The Lemkos: articles and essays, edited by Paul Best and Jaroslaw Moklak, second edition, revised and expanded, Higganum CT 2013, ss. 464 + il.

Download articleDownload article

Andrzej B. Pernal, Rzeczpospolita Obojga Narodów a Ukraina. Stosunki dyplomatyczne w latach 1648–1659, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, ss. 392

Download articleDownload article

Syberia infernalna — mity i oblicza rzeczywistości, (Kazimierz Dolny 18– 19 listopada 2013)

Download articleDownload article

Polska–Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne. Międzynarodowa sesja naukowa, (Toruń 19 grudnia 2013)

Download articleDownload article

Odsłonięcie pomnika Bronisława Piłsudskiego w Japonii

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout