Wrocławskie Studia Wschodnie, 14, 2010

Polscy rekruci w armii rosyjskiej w latach 1874–1913 — liczebność i rozmieszczenie

AbstractDownload articleDownload article

Kościół i duchowieństwo katolickie w Kraju Ałtajskim (XIX–lata 30. XX w.)

AbstractDownload articleDownload article

Baptyści i ewangeliczni chrześcijanie w Związku Radzieckim

AbstractDownload articleDownload article

Polscy specprzesiedleńcy w Kraju Ałtajskim w latach II wojny światowej

AbstractDownload articleDownload article

Organizacja transportów repatriacyjnych z głębi Związku Radzieckiego do Polski w 1946 r.

AbstractDownload articleDownload article

Ołyka — ślad potęgi domu Radziwiłłów i dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dzieje i współczesność

AbstractDownload articleDownload article

Od Mohorta do turysty. Popularność motywu ukraińskich „Kresów” w polskiej kulturze i wyobrażeniach turystów

AbstractDownload articleDownload article

Jakub Hoffman — Wołyniak z wyboru, społecznik z powołania

AbstractDownload articleDownload article

Wspomnienia sybiraków. Bibliografia komentowana zbiorów Archiwum Naukowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu (część VII )

Download articleDownload article

Historia codzienności polskich zesłańców na Syberii: przegląd zbiorów archiwalnych

AbstractDownload articleDownload article

Recenzja: Èpistolârnoe i dnevnikovoe nasledie mongoloveda O.M. Kovalevskogo (1828–1833 гг.) (Anna Mrozowicka) Vospominaniâ iz Sibiri: memuraly, očerki, dnevnikovye zapisi pol’skih političeskih ssyl’nyh v vostočnuȗ Sibir’ pervoj poloviny XIX stoletiâ

Download articleDownload article

Recenzja: Vospominaniâ iz Sibiri: memuraly, očerki, dnevnikovye zapisi pol’skih političeskih ssyl’nyh v vostočnuȗ Sibir’ pervoj poloviny XIX stoletiâ

Download articleDownload article

Recenzja: V.A. Hanevič, Katoliki v Kuzbasse (XVII–XX vv.) (očerk istorii, materialy i dokumenty)

Download articleDownload article

Recenzja: Valentina V. Latypova, Polâki na Ûžnom Urale (XVII–načalo XX veka). Očerki istoriko-kulturnogo naslediâ

Download articleDownload article

Recenzja: Jan Fitzke, Z Wołynia 1936–1939. Fragmenty spuścizny piśmienniczej

Download articleDownload article

Recenzja: A Critical Biography of Bronisław Piłsudski

Download articleDownload article

Recenzja: Aleksandra Kijak, Odkrywca innej Syberii i Dalekiego Wschodu. O prozie Wacława Sieroszewskiego

Download articleDownload article

Recenzja: Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa. Studia i materiały, t. [1]–2; Znani i nieznani międzywojennego Lwowa. Studia i materiały, t. [1]–2

Download articleDownload article

Recenzja: Igor Strojecki, Leon Barszczewski (1849–1919). Od Samarkandy do Siedlec

Download articleDownload article

Recenzja: Kościół katolicki na Wschodzie w warunkach totalitaryzmu i posttotalitaryzmu

Download articleDownload article

Recenzja: Marek A. Koprowski, Podolskie klejnoty

Download articleDownload article

VI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Sybiraków (18–20 maja 2010 roku)

Download articleDownload article

Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout