Wrocławskie Studia Wschodnie

23, 2019

2019

Pages: 348

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Granice państwowe, narodowe i kulturowe w prozie wspomnieniowej Juliana Urs...
(Marek Nalepa)

Z dziejów Karaimów litewsko-polskich w XX wieku
(Grzegorz Pełczyński)

Sprawa białoruska w początkowym okresie kształtowania państwowości II RP — ...
(Tomasz Landmann)

More >

22, 2018

2018

Pages: 332

Strony redakcyjne i spis treści
(Unknown author)

Zarys historii wizualnej siedemnastowiecznego Smoleńska
(Jacek Szymala)

Japońska linia rodu Piłsudskich. Część I. Chuhsamma oraz jej rodzina na Sac...
(Koichi Inoue)

Репатрианты-андерсовцы в Иркутской ссылке
(Natalya Ablazhey, Larisa Salakhova)

More >

21, 2017

2018

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Elita słowianofilów rosyjskich wobec decyzji kongresu berlińskiego
(Franciszek Nowiński)

Polscy zesłańcy w Ust ʹ-Kamienogorsku w drugiej połowie XIX w.
(Irina N. Nikulina)

Początki aktywności publicznej polityka Narodowej Demokracji Jana Emanuela ...
(Piotr Ruciński)

More >

20, 2016

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Już dwudziesty tom „ Wrocławskich Studiów Wschodnich”
(Rościsław Żerelik)

Catherine II: the head of the Orthodox church
(Adam Drozdek)

Działalność gospodarcza uczestników powstania styczniowego i ich potomków n...
(Walery Skubniewski)

More >

19, 2015

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Rola polskich zesłańców politycznych w rozwoju hotelarstwa Zabajkala w drug...
(Jewgienij Siemionow)

Rosja wobec losów narodów słowiańskich w czasie kryzysu bałkańskiego 1875– ...
(Franciszek Nowiński)

Кавказ в мировой экономической системе в последней трети XIX– начале XX век...
(Igor Kriuczkow)

More >

18, 2014

2015

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Taras Szewczenko wśród polskich zesłańców w guberni orenburskiej
(Anna Milewska-Młynik)

Polscy badacze przeszłości Ukrainy w pierwszej połowie XIX wieku
(Jacek Feduszka)

Polscy orientaliści pochodzący z Białorusi w Cesarstwie Rosyjskim (XIX–pocz...
(Andrzej Tichomirow)

More >

17, 2013

2013

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Unia horodelska w 600. rocznicę. 1413–2013
(Jacek Feduszka)

Polska Bronisława Piłsudskiego i Japonia
(Ewa Pałasz-Rutkowska)

Polacy na Uniwersytecie Petersburskim przed powstaniem styczniowym
(Franciszek Nowiński)

More >

16, 2012

2012

Polityka przesiedleńcza rządu rosyjskiego wobec chłopów polskich z zachodni...
(Sergiusz Leończyk)

Biograficzne spojrzenie na życie Bronisława Piłsudskiego oraz jego badania ...
(Antoni Kuczyński)

Meandry ojcowskiej miłości. Wokół listów jakuckiej córki Wacława Sieroszews...
(Grażyna Legutko)

Problemy lecznictwa w Turcji i Persji w świetle korespondencji emigranta Wł...
(Jan Wnęk)

More >

15, 2011

2011

Benedykt Polak — największy polski podróżnik w średniowieczu
(Franciszek M. Rosiński)

Z Warszawy przez Londyn na Syberię
(Stefania Skowron-Markowska)

Polscy profesorowie na Uniwersytecie Charkowskim do 1917 roku
(Artur Kijas)

Z działalności kulturalno-oświatowej Polaków w Kijowie w latach 1905–1918
(Mariusz Korzeniowski)

More >

14, 2010

2010

Polscy rekruci w armii rosyjskiej w latach 1874–1913 — liczebność i rozmies...
(Jacek Lebieć)

Kościół i duchowieństwo katolickie w Kraju Ałtajskim (XIX–lata 30. XX w.)
(Irina N. Nikulina)

Baptyści i ewangeliczni chrześcijanie w Związku Radzieckim
(Grzegorz Pełczyński)

Polscy specprzesiedleńcy w Kraju Ałtajskim w latach II wojny światowej
(Walery Skubniewski)

More >

13, 2009

2009

Polacy w administracji i gospodarce Ałtaju w XVIII–pocz. XX wieku
(Walery Skubniewski)

Polscy zesłańcy polityczni na Ałtaju w XIX wieku
(Irina N. Nikulina)

Rola muzyki w życiu religijnym katolików na Syberii w XIX–pocz. XX wieku
(Tatiana G. Niedzieluk)

Syberyjskie losy „nadbużańskich olędrow”
(Izolda Topp-Wójtowicz)

More >

12, 2008

2008

Wieści o zagrożeniu mongolskim
(Franciszek M. Rosiński)

Zbaraż – ślad Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz miejsce literackiej insp...
(Aleksander Smoliński)

Polsko-syberyjskie kontakty Piotra A. Kropotkina w latach 60. XIX wieku
(Natalia P. Matchanowa)

Polscy katolicy w guberni tomskiej: badanie demograficzne
(Tatiana G. Niedzieluk)

More >

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout